Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Mimořádnou příčinou vzniku povodně by mohly být problémy při ucpání mostních profilů, nahromaděním plavenin u mostních pilířů, popř. ucpání trubních propustí.

Kritickým místem jsou zejména nekapacitní mostky, propustky nebo lávky zbudované občany bez jakéhokoliv posouzení kapacity toku pod příčným objektem.

Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad podél toků a ke stržení lávek.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch níže na toku. Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto stavby nebo zařízení, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění.

Proti vzniku těchto povodní musí být přijata tato opatření:

V případě hrozby povodně dojde k odstranění provizorních lávek a dalších barier dle aktuálního stavu.

Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, kulatina, skládky palivového dříví, kompostéry apod.)

V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba, která bude provádět kontrolu kritických míst (propustků, vpustí, přítoků z polí).

Soubor: b_dru_pri.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18