Klimatologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Klimatologické poměry

Klimatické poměry zájmového území jsou dány jeho polohou v mírném pásmu s pravidelným střídáním čtyř ročních období a s kombinací vlivů oceánského a kontinentálního podnebí. Dlouhé teplé léto s počtem letních dnů 40–50 provází v červenci průměrná teplota pohybující se v rozmezí 17–18 stupňů Celsia. Krátká a suchá zima trvající 110 až 130 mrazových dnů a 50 až 60 sněhových dnů má průměrnou teplotu v lednu -3 až -4 stupně Celsia. Oblast Adamovské vrchoviny má roční průměrné teploty od 7, 5–8 °C. (Hofmann a kol., 1999)

Srážkové poměry

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961–1990 činí pro oblast povodí Dyje 590 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem srážek 77 mm, následují měsíce květen a červenec se shodným úhrnem 70 mm. Na srážky nejchudší jsou měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 33 mm. Jen nepatrně lepší je říjen, kdy dosahuje průměrný úhrn 36 mm.

Teplotní poměry

Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Dyje je 7,8 °C, nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 2,8 °C, nejteplejším měsícem je červenec, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 17,5 °C.

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu

 

Další informace: Srážkoměrné stanice

Soubor: b_char_klima.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Klimatologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.05.2020, publikována: 19.05.2020