Geomorfologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Geomorfologické poměry

Z geologického hlediska patří území Adamova jako celek k Českému masivu. Geomorfologicky patří území do České vysočiny. Subprovincie Česko–moravská, do oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina a podcelku Adamovská vrchovina. Adamovská vrchovina je budována především Brněnským masivem. Ten je tvořen amfibolickými granodiority, místy diority a diabasy Brněnské vyvřeliny.

Další informace: Adamov

Soubor: b_char_geo.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Geomorfologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.05.2019, publikována: 19.05.2020