Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Hydrologické poměry

Správní území města Adamova protínají dva vodní toky. Vodní tok Svitava protéká údolím, které rozděluje území na dvě části a do něho se vlévá Křtinský potok, tekoucí Josefovským údolím ze severovýchodu území.

Křtinský potok

Vodní tok pramení u obce Bukovina u Křtin. Odtud protéká hlubokým údolím Moravského krasu, které se nazývá Křtinské údolí a následně vtéká do Josefovského údolí, kde se vyskytuje velké množství krasových jevů, především jeskyní. V Adamově se jako levobřežní přítok vlévá do Svitavy. Povodí toku je 70 km2.

Svitava

Svitava je levostranným přítokem řeky Svratky. Pramení v romantické oblasti Svitavské pahorkatiny nedaleko města Svitavy u obce Javorník v nadmořské výšce cca 471 m n.m., na rozvodí Černého a Severního moře. Její tok míří od pramene jižním směrem. Protéká městem Svitavy a dále přes Letovice, Blansko a Adamov směrem k Brnu. Na jižním konci Brna se v nadmořské výšce cca 191 m n.m. vlévá do řeky Svratky. Jejím největším přítokem je řeka Punkva, která se do Svitavy vlévá pod Blanskem. Dalšími většími přítoky je  Křetínka a Bělá. Svitava je dlouhá 97 km a plocha povodí má 1150 km2.

Řeka Svitava v minulosti protékala Boskovickou brázdou a Malou Hanou k jihu do třetihor, kdy horotvorné procesy změnily průběh toku řeky současným směrem.

Celé správní území města Adamov náleží do oblasti povodí Dyje.

N-leté průtoky ve sledovaných hlásných profilech kategorie „A“ a „B“

Kategorie HP

Tok

Profil

N-leté průtoky

[m3/s]

Qr

[m3/s]

Plocha

povodí

[km2]

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

 

 

A

Svitava

Letovice

14,5

34,4

45,7

78,1

95,0

2,26

419

A

Křetínka

VD Letovice

4,7

13,3

18,6

34,7

43,5

0,65

126,5

A

Bělá

VD Boskovice

3,4

8,3

10,7

18,1

22,0

0,33

57,7

V tabulce jsou uvedeny hodnoty dle údajů z evidenčních listů hlásných profilů ČHMÚ

Tyto údaje je nutno brát jako pomocné s přihlédnutím na možné změny v závislosti na změnách měrných křivek průtoků aktualizovaných ČHMÚ - pobočkou Brno.  

Další informace: Vodní toky
Vodní díla

Soubor: b_char_hydro.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 14.05.2019, publikována: 19.05.2020