Odvětvová norma TNV 75 29 31 - Povodňové plány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy >

Odvětvová norma TNV 75 29 31 - Povodňové plány

Obsah

Předmluva

1Předmět normy

2Citované normativní dokumenty

3Termíny a definice

4Všeobecně

5Podklady pro vypracování povodňového plánu

6Skladba a obsah povodňového plánu

Příloha A (informativní) Vzor titulního listu povodňového plánu

Příloha B (informativní) Vzor skladby povodňového plánu obce

Příloha C (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti právnických a podnikajících fyzických osob

Příloha D (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti fyzických osob

Příloha E (informativní) Vzor zápisu do povodňové knihy

 


HYDROPROJEKT CZ a.s

Soubor: TNV_752931.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 29 31 - Povodňové plány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18