Příloha E

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 >

Příloha E

Vzor zápisu do povodňové knihy

OBEC (MAJITEL NEMOVITOSTI)
POVODŇOVÁ KNIHA

Evid. číslo

Datum a čas přijetí zprávy

Od koho zpráva přijata

Název a obsah zprávy

Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání

Komu byla zpráva odeslána

Kdo zprávu přijal

Podpis osoby, která zprávu zapsala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznamník přijatých a odeslaných zpráv

Evid. číslo

Datum a čas přijetí zprávy

Od koho zpráva přijata

Název a obsah zprávy,
případně, kde je uloženo plné znění zprávy, fax, vytištěný e-mail, CD-ROM,

Datum a čas
odeslání zprávy, způsob odeslání

Komu byla zpráva odeslána

Kdo zprávu přijal

Podpis osoby, která zprávu zapsala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_e.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha E

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18