Normy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů >

Normy

Vzhledem k tomu, že dochází k průběžné aktualizaci norem, je zapotřebí před jejich použitím ověřit jejich aktuálnost. V povodňovém plánu je uveden odkaz jen na některé normy, ucelené seznamy norem (ČSN i TNV) najdete na internetových stránkách:

www.eagri.cz - vodní hospodářství - technické normy

www.sweco.cz - přehledy odvětvových norem vodního hospodářství (PDF)

Soubor: Normy.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18