Metodický pokyn MZe 37380/2010-15000

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny >

Metodický pokyn MZe 37380/2010-15000

3.1.2011

Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,

Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,

Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,

Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,

Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.

Příloha

 

Zdroj Ministerstvo zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-o-vodach/metodicky-pokyn-37380-2010-15000-1.html

Soubor: MZe_373802010-15000.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MZe 37380/2010-15000

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18