Stanovené záplavové území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Stanovené záplavové území

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem. Platná záplavová území jsou zobrazena v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

 

Výpis z registru záplavových území pro Mikulčice platná / zrušená rozhodnutí

 

Přehled vyhlášených záplavových území

 


Dyje: 0-18.283
Kyjovka: 10-70.4
Kyjovka: 0-28.75
Kyjovka: 27.8-28.2
Morava: 69.45-121.9
Morava: 94.9-95.3

 

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

 

Soubor: b_char_zapl.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Stanovené záplavové území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18