Klimatologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Klimatologické poměry

Podle mapy Klimatické oblasti (Quitt E. 1975) náleží řešené území do velmi teplé klimatické oblasti MT 4, která je charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní klimatologické charakteristiky oblasti jsou uvedeny v tabulce:

Parametr

Klimatická oblast T4

Počet letních dní

60 – 70

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více

170 – 180

Počet dní s mrazem

100 – 110

Počet ledových dní

30 – 40

Průměrná lednová teplota

-2 – -3

Průměrná červencová teplota

19 – 20

Průměrná dubnová teplota

9 – 10

Průměrná říjnová teplota

9 – 10

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více

80 – 90

Suma srážek ve vegetačním období

300 – 350

Suma srážek v zimním období

200 – 300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet zatažených dní

110 – 120    

Počet jasných dní

50 – 60  

Tab. 1: Klimatické charakteristiky na území obce Mikulčice podle Quitta

Soubor: b_char_klima.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Klimatologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18