Geomorfologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologie se severní část správního území nachází v Dolnomoravském úvalu, podcelku Dyjsko-moravské pahorkatiny a okrsku Tvrdonická pahorkatina. Jižní část se nachází v Dolnomoravském úvalu, podcelku Dyjsko-moravské nivy a okrsku Dyjsko-moravská niva. Nejvýše položené místo je severně od Mikulčic na Kněžském cca 210 m n.m. a nejníže položené místo se nachází v údolní nivě řeky Moravy cca 160 m n.m..

Soubor: b_char_geo.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Geomorfologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.01.18, publikována: 16.05.18