3. SPA – stav ohrožení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů >

3. SPA – stav ohrožení

nastává když:

hladina řeky Svitavy dosáhne na rozhodném vodočtu výše 250 cm a má stoupající tendenci,

u Křtinského potoka je dosaženo hladiny v úrovni 50 cm pod horní hranu levého břehu v prostoru budovy č. 37 a je nebezpečí dalšího nárůstu.
 

3. SPA vyhlašuje předseda povodňové komise. Jsou zaplavovány větší pozemky, budovy, voda způsobuje rozsáhlejší škody na majetku. Povodňová komise je neustále v činnosti, organizuje a řídí záchranné práce, shromažďuje aktuální informace a předává je v rámci koordinovaného informačního systému okresu Blansko, popřípadě dalším orgánům a organizacím. Do tohoto stavu se také zahrnují nepředvídatelné události, jako je havárie vodních děl nebo jejich částí, protržení ochranných nebo rybničních hrází (Olšovce apod.).

Je svolána bezpečnostní rada města a zasedá krizový štáb.

Soubor: c_vyhlasovani_3spa.htm


Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů > 3. SPA – stav ohrožení

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.07.2019, publikována: 19.05.2020