1. SPA – stav bdělosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů >

1. SPA – stav bdělosti

nastává když:

hladina Svitavy dosáhne rozhodného vodočtu výšky 150 cm,

hladina Křtinského potoka dosáhne výše 50 cm a stoupá.

1. SPA nastává a nevyhlašuje se. Nehrozí bezprostřední nebezpečí, toky nevybřežují, nezpůsobují škody. Je zvýšen vodní stav. Je informován velitel JSDH Adamov. Je aktualizována činnost hlásné a hlídkové služby PK, která neprodleně informuje členy povodňové komise a věnuje zvýšenou pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí. Členové povodňové komise jsou povinni po dobu trvání stavu bdělosti zdržovat se v pracovní době pokud možno na svém pracovišti, v době mimopracovní jsou k dispozici v místě svého bydliště.

Soubor: c_vyhlasovani_1spa.htm


Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů > 1. SPA – stav bdělosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.07.2019, publikována: 19.05.2020