2. SPA – stav pohotovosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů >

2. SPA – stav pohotovosti

nastává když:

hladina Svitavy dosáhne na rozhodném vodočtu výšky 200 cm,

hladina Křtinského potoka dosáhne výše 50 cm a výrazně stoupá.
 

2. SPA vyhlašuje předseda povodňové komise nebo jeho zástupce. Jsou zaplavovány některé níže ležící pozemky, sklepy, chaty, záplavy jsou však jen lokální, pověřuje se spojení a činnost orgánů povodňové služby. Bezodkladně je svolána povodňová komise, která okamžitě bez průtahů provede vyhodnocení aktuální situace a na základě této situace a předpokládaného vývoje stanoví další postup.

Soubor: c_vyhlasovani_2spa.htm


Organizační část > Stupně povodňové aktivity a vyhlašování jednotlivých stupňů > 2. SPA – stav pohotovosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.07.2019, publikována: 19.05.2020