Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Přenos informací při povodni >

Předpovědní povodňová služba

Město Adamov seznámí občany s možností nebezpečí přívalových povodní a má stanovený způsob hlášení pro případ jejich zjištění. V případě obdržení PVI od  ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní v dané oblasti ustanovuje povodňový orgán hlídkovou službu.

V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán města Adamov okamžitě prověřit a vyhodnotit situaci a v případě nebezpečí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své působnosti. Dále informuje obce ležící níže po vodním toku a povodňový orgán ORP. Při zjištění extrémní srážky je dobré informovat také blízkou obec v sousedním povodí.

Při této nenadálé povodni způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je doporučeno pro zasaženou oblast ihned vyhlásit 3. SPA.

Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze přesně předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně. Přívalovými povodněmi mohou být postiženy všechny obce, tj. i obce, kterými neprotékají žádné větší toky nebo svodnice.

Soubor: c_org_prenos_hlasna_privalove.htm


Organizační část > Přenos informací při povodni > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12.08.2013, publikována: 19.05.2020