Přenos informací při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Přenos informací při povodni

Povinnosti povodňových orgánů dle vodního zákona – informování o nebezpečí a průběhu povodně

Povodňové orgány

informují

Dle § 78 odst. 3, písm. h) vodního zákona informuje – o vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity je povodňový orgán obce povinen informovat:

subjekty uvedené v povodňovém plánu

povodňové orgány sousedních obcí

nadřízený povodňový orgán – povodňový orgán ORP Blansko

Dle § 78 písm. g) vodního zákona informují – o nebezpečí a průběhu povodně

povodňové orgány sousedících obcí

povodňový orgán ORP Blansko

 

Soubor: c_org_prenos.htm


Organizační část > Přenos informací při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020