Povodňová opatření

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 vodního zákona nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi jsou zapracována v povodňovém plánu. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

Soubor: b_poop.htm


Věcná část > Povodňová opatření

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020