Přípravná opatřeni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Povodňová opatření >

Přípravná opatřeni

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

zpracování povodňových plánů,

aktualizace povodňových plánů, aktualizace spojení a kontaktů,

příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

zajištění potřebných věcných prostředků, mechanismů a pracovních sil pro ochranu občanů, hmotného a nehmotného majetku,

nejméně 1x do roka, vždy před obdobím jarního tání prověřit stav objektů, materiálu, pomůcek a mechanismů z hlediska požadavků na ochranu před povodněmi,

o provedených prověrkách a opatřeních uvést zápis do povodňové knihy,

provádět periodické povodňové prohlídky,

provádět kontrolu a údržbu příčných staveb na vodních tocích Křtinský potok a řeka Svitava (mosty, lávky),

prověřování připravenosti JSDHO Adamov,

vyklízení zátopových území,

příprava účastníků povodňové ochrany – školení a nácvik.

Soubor: b_poop_preventivni.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Přípravná opatřeni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020