Místa ohrožení ledovými jevy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa ohrožení ledovými jevy

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje pouze na vodním toku Svitava v celé délce protékající správním územím města Adamova.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: ORP Blansko

 


hmtoggle_arrow1Svitava ř. km: 22–27

Poznámka: údaje zapsané v databázi POVIS musí být převedeny do vektorového formátu (SHP), proto se na mapě zobrazí až po zpracování nových zápisů.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_druhy_ledy.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa ohrožení ledovými jevy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.2013, publikována: 19.05.2020