Historické povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Historické povodně

Povodňové události v městě Adamov se dle dostupných údajů vyskytovaly v historii opakovaně. Jednalo se zejména o jarní a letní epizody.   Z historických pramenů je zřejmé, že povodně vznikají hlavně na vodním toku Svitava. Přehled historických povodní je uveden v tabulce.

 

Období

Tok

Lokalita

Popis

Březen 1830

Svitava

Blansko, Adamov

Zvýšením hladiny ve Svitavě došlo k uvolnění ledových ker a následnému poškození mostů a domů v okolí řeky.

Červenec 1927

Křtinský potok

Adamov – Mírová

Rozvodněním Křtinského potoka, došlo ke stržení dvou domů. Na nám. Práce nastoupala voda do výšky 10 cm

Červenec 1931

Svitava

Adamov

Voda zaplavila ul. Osvobození pod Pilský kopec

1956

Svitava

Adamov

Při tání došlo ke vzniku ledových jevů. Ledy byly odstřelovány. Došlo k zaplavení kulturního domu do výše sklepních oken. Ledové kry byly vyplaveny na louky pod sídlištěm Kolonie.

Červenec 1997

Svitava

Adamov

Následkem vysokých srážek došlo ke zvýšení průtoků ve Svitavě a následnému rozlivu.

Březen 2006

Svitava

Adamov

Vlivem rychlého tání větší sněhové pokrývky došlo ke zvýšení průtoků ve Svitavě a následnému rozlivu.

Červen 2010

Svitava

Adamov

Zvýšená hladina způsobila zaplavení železničních podjezdů na ul. Nádražní a na silnici Adamov - Bílovice nad Svitavou.

Další informace: mapa Historické povodně evidované v DIBAVOD

Soubor: b_druhy_historicke.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.01.2018, publikována: 19.05.2020