Přehled vyrozuměni obyvatel

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Přehled vyrozuměni obyvatel

V obci Suchov byly vybudovány bezdrátové místní informační systémy (MIS), taktéž nazývány jako místní rozhlasy. MIS budou sloužit k varování a informování obyvatelstva o mimořádných událostech, zejména povodních. Centrální vysílací pracoviště je umístěno na OÚ Suchov, které bude ovládáno předsedou povodňové komise, popřípadě jejími členy. Obec bude ozvučena z celkem 23 hnízd (hlásičů) a vysílacího a řídícího pracoviště na OÚ Suchov, obsahující reproduktory, které svým rozmístěním zajistí správné ozvučení obce. Na domě č.p. 224 je umístěn převaděč signálu - retranslace Převaděč signálu je zařízení, které zaručuje pokrytí signálem na stínových místech bez signálu (za terénním převýšením) či vzdálených lokalit území obce, kde již není signál z vysílacího pracoviště. Místní informační systém umožňuje rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyrozumění občanů.

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Suchov

Soubor: c_vyrozumeni.htm


Organizační část > Přehled vyrozuměni obyvatel

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17