Základní přenos informací PK obce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Základní přenos informací PK obce

Povodňový orgán obce je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

Příjem informací od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ Brno, VH dispečink Povodí Moravy s.p.), KOPIS HZS Jihomoravského kraje

Příjem informací od obcí výše a níže po toku Boršice u Blatnice, Blatnička, Velká nad Veličkou, Javorník, Nová Lhota

Příjem a předání informací s PK ORP Veselí nad Moravou

PK předává informace hlídkové službě, občanům, firmám a obcím níže na tocích Boršice u Blatnice, Blatnička, Velká nad Veličkou, Javorník.

Soubor: c_prenosinfo.htm


Organizační část > Základní přenos informací PK obce

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17