Schéma přenosu informací

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Přehled vyrozuměni obyvatel >

Schéma přenosu informací

Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)

Soubor: prenos_info.htm


Organizační část > Přehled vyrozuměni obyvatel > Schéma přenosu informací

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.07.13, publikována: 05.10.17