C.3 Organizační část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C >

C.3 Organizační část

Vyhlášení stupňů PA

pro objekt

provede (funkce, jméno)

tel.

Hlásná služba

zajišťuje kdo

zpráva od koho

zprávu předá komu

způsob předání

Povodňová komise obce

Stanoviště

funkce:

jméno

pracoviště

tel.

bydliště

tel.

předseda

 

 


.

 

1. místopředseda

 

  

2. místopředseda

 

  

člen

 

  

člen

 

  

člen

 

  

Hlídková služba

funkce, jméno:

pracoviště

tel.

bydliště

tel.


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Hlásná služba

zajišťuje

pracoviště

tel.

bydliště

tel.

zpráva od koho

 

 

 

 

zprávu předá komu

 

 

 

 

Povodňová četa

velitel

jméno (funkce)

adresa

tel.

členové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojení


správce toku

Organizace

dosažitelnost

tel.

velitel HZS

Funkce

tel.

policie

Funkce

tel.

Odstavení hlavních uzávěrů

médium

typ a umístění uzávěru

správce sítě

zodpovídá

tel.

 


 

 


 

Uložení evakuačního plánu

místo uložení

zodpovídá

tel.

Materiál pro záchranné práce

Vydává

tel.

Dopravní prostředky
a mechanizmy

Zodpovídá

tel.

Soubor: TNV_752931_c3.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C > C.3 Organizační část

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18