B.4 Grafická část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B >

B.4 Grafická část

Mapa 1 : 10 000 (1 : 5000), do které se vyznačí:

rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území

evakuační trasy

hlásné profily

umístění pomocného vodočtu v obci

Mapa vhodného měřítka (1 : 5000, 2880, 2000), do které se vyznačí:

místa soustředění obyvatel ohrožených povodní

informační místa

ohrožené objekty

nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a zátarasů

Soubor: TNV_752931_b4.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B > B.4 Grafická část

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18