B.2 Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B >

B.2 Věcná část

Základní hydrologické údaje:

Tok

Q100 (m3/s)

Průtok při největší známé
povodni Qmax (m3/s)

Značka hladiny při největší známé
povodni (m n.m.)


 


místo

m n.m.


 


 


Odtokové poměry

Měrná křivka koryta

profil ….(ř.km)

Q1 = … m3/s

H1 = …. m n.m.

Q2 = … m3/s

H2 = …. m n.m.

Q5 = … m3/s

H5 = …. m n.m.

Q10 = … m3/s

H10 = …. m n.m.

Q20 = … m3/s

H20 = …. m n.m.

Q50 = … m3/s

H50 = …. m n.m.

Q100 = … m3/s

H100 = …. m n.m.

Nebezpečná místa pro vznik
ledových bariér a zátarasů

popis profilu, (ř. km)

Stupně povodňové aktivity

Rozhodný vodočet hlásné služby (místo)

 

I. stupeň PA – stav na vodočtu

II. stupeň PA – stav na vodočtu

III. stupeň PA – stav na vodočtu

Pomocný vodočet v obci (místo)


I. stupeň PA – stav na vodočtu

II. stupeň PA – stav na vodočtu

III. stupeň PA – stav na vodočtu

 

Analýza časových možností

Doba doběhu povodňové vlny od hlásného profilu do obce při

I. stupni PA (hod.)

II. stupni PA (hod.)

III. stupni PA (hod.)

Ohrožená místa

název

ohroženo
Evakuační cesty


Činnost k odstavení hlavních uzávěrů (zpětné klapky v ochranných hrázích, na kanalizaci apod.)

Osazení mobilních zábran


 

Materiál pro záchranné práce

Druh

množství

místo uskladnění 

Dopravní prostředky a mechanizmy

Druh

počet

stanoviště 

Síly a prostředky, které se požadují od vyšších povodňových orgánů a jiných organizací

prostředek

orgán, organizace

Náhradní zdroj vody

Místo

kapacita

Náhradní doprava

zatopený úsek silnice č.

náhradní spojení

Správce

Soubor: TNV_752931_b2.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B > B.2 Věcná část

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18