Závěry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Záplavy na Moravě  roce 1997 >

Závěry

Plísně produkující mykotoxiny reprezentují významný  faktor v systému monitorování zdravotního stavu  obyvatelstva ČR. V oblastech postižených v roce 1997  záplavami vzrostla kontaminace objektů kmeny plísní, které  představují reálné zdravotní riziko pro obyvatelstvo  i pracovníky odstraňující následky živelné katastrofy. Z dosavadních výsledků studie vyplývají následující  výsledky:

1.V prostředí obytných budov v zátopových oblastech města  Ostravy byl prokázán zvýšený výskyt rodů plísní, které  představují potenciální zdravotní riziko pro člověka. Ze 110 taxonomicky identifikovaných kmenů činilo zastoupení rodů. Aspergillus, Penicillium a Fusarium  60,91%.

2.Mezi 110 kmeny se vyskytlo 30% producentů mykotoxinů s imunotoxickým, embryotoxickým nebo karcinogenním účinkem.

3.Za mimořádný lze považovat zvýšený výskyt kmenů z rodu Fusarium (25 kmenů t.j. 22,7%), z nichž 10 kmenů t.j. 40% produkovalo mykotoxiny. Tento výskyt je z hlediska  popisované kolonizace vnitřních prostor budov atypický.

4.U těchto kmenů je významné riziko následné kontaminace potravin a skladů potravin v zaplavených oblastech.Uvedené kmeny jsou producenty trichothecenů (T-2 toxin) se silně imunosupresivními účinky.

5.Z uvedeného vyplývá, že preventivní intervenční zásah HS ČR v ostravském regionu (ve smyslu ochrany zdraví obyvatel a pracovníků) provádějících asanaci byl oprávněný a přispěl ke snížení rizika.

Dobiáš L., J.Havránková, J.Kůsová, S.Dobiášová, M.Polášková, L.Bystroňová, M.Vít, J.Volf, A.Šplíchalová, D.Veselý, D.Veselá (2000): POST-FLOOD MOULD GROWTH AND POTENTIAL GENOTOXIC HAZARD

Soubor: pomoc-po_zavery.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Záplavy na Moravě  roce 1997 > Závěry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18