Příručky k povodňové ochraně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Příručky k povodňové ochraně

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Povodně jsou z hlediska možných škod nejrizikovějším přírodním živlem v České republice. Proto je u nás ochraně před škodlivými účinky povodní věnována značná pozornost. Zkušenosti i různé studie prokázaly, že nedílnou součástí účinné protipovodňové ochrany je provoz hlásné a předpovědní povodňové služby. Potenciální snížení povodňových škod při včasném varování může za určitých situací dosahovat až desítek procent celkových škod, což mnohonásobně převyšuje provozní náklady pro hydrologickou hlásnou a předpovědní službu.

Hlásná a předpovědní služba (HPPS), kterou v ČR provozuje ČHMÚ, může plnohodnotně plnit svůj účel pouze za předpokladu, že naši uživatelé (odborníci i veřejnost) vědí jaké informace HPPS poskytuje, jak se k této informacím dostat a jak s nimi pracovat. Uvedené webové stránky Průvodce informacemi HPPS by měly pomoci tyto předpoklady splnit. Stránky vznikly v rámci projektu SP/1C4/16/07 z podpory MŽP. Naleznete v nich přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Protože členové povodňových komisí, správci toků nebo veřejnost potřebují od HPPS jiný typ informace, je také Průvodce rozdělen do tří sekcí

Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Povodňové zprávy

Ke stažení a tisku:

Systém povodňové ochrany v České republice (2013, BROZ_System_povodne.pdf 564 KB)

Příprava občanů na povodeň, evakuace (2013, BROZ_Pred_povodni.pdf 362 KB)

Sanační práce a obnova objektů po povodni (2013, BROZ_Po_povodni.pdf 440 KB)

Soubor: x_prirucky.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.18, publikována: 16.05.18