Legenda a ovládání vrstev mapy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyNápověda > Aplikace HV MAP >

Legenda a ovládání vrstev mapy

TIP: Strom mapových vrstev zobrazuje vektorové a rastrové vrstvy, které jsou v mapě použité.

Strom mapových vrstev je doplněn legendou, která zobrazuje grafické vlastnosti objektů v jednotlivých vrstvách. Legenda dynamicky reaguje na změnu měřítka mapy. Pokud se grafické vlastnosti objektů v mapě mění v závislosti na měřítku, mění se odpovídajícím způsobem i symboly v legendě. Některé vrstvy popř. objekty v nich se zobrazují jen pro určitá měřítka. Pokud objekty zmizí díky měřítkovému omezení z mapy, zmizí i z legendy.

Po načtení mapové aplikace se legenda načte ve stavu, který pro ni nadefinoval tvůrce aplikace. Stav zašrktávacích políček (checkbox) v legendě odpovídá stavu mapy. Aktivní zaškrtnutí znamená, že vrstva je v mapě viditelná. Tímto způsobem se v mapě zapínají nebo vypínají tematické vrstvy. To, jestli je větev legendy otevřená, či zavřená se stavem mapy nesouvisí. Umožňuje to pouze pracovat s legendou v kompaktní podobě. Některé vrstvy mohou být vzájemně provázané – zapnutím jedné vypnete jinou. Některým vrstvám lze měnit průsvitnost. K tomu je určený ovládací prvek hvmap_slider tzv. slider (posuvník), který umožňuje její plynulou regulaci. Je dostupný jak v legendě, tak v ovladači podkladových map, jehož fungování je popsáno dále.

Dalších funkcí legendy si můžete všimnout napravo od jednotlivých vrstev. Symbol hvmap_otaznik označuje takovou vrstvu, která je v případě vyhledávání dotazovatelná. To znamená, že panel výsledků bude obsahovat danou vrstvu s výpisem všech atributů o nalezených objektech. Pokud symbol "otazník" není u vrstvy zobrazen, ve výsledcích vyhledávání tato vrstva nebude uvedena. Tvůrce mapového projektu má možnost ke konkrétním vrstvám přidat související odkaz, který uživatele mapy odkáže na libovolnou URL adresu. Tato funkce se schovává pod symbolem hvmap_info.

 

hvmap_vrstvy_map

Soubor: help_hvmap_legenda.htm


Nápověda > Aplikace HV MAP > Legenda a ovládání vrstev mapy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.11.17, publikována: 16.05.18