Vyhledávání a výsledky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyNápověda > Aplikace HV MAP >

Vyhledávání a výsledky

Dotazování na atributová data je velmi jednoduché. Jedním kliknutím lze zjistit, co se na daném území nachází. Automaticky se filtrují vrstvy, které nejsou v daném měřítku viditelné. Lze tedy říci, že lze dotazovat to, co uživatel vidí v mapě. Pokud nějakou vrstvu vypne, nemůže ji ani dotazovat.

Výjimkou je tzv. vrstva pouze pro dotazování, která není v mapě vidět, ale dotazovat lze.

Výsledky dotazu se přehledně třídí do záložek pod název dotazované vrstvy.

Geometrický dotaz

hvmap_ikona_vyhledat_nastroje

HV Map umožňuje vybrat geometrický dotaz několika typů

BOD vyhledá všechny objekty v místě kliknutí do mapy

LINIE vyhledá všechny objekty, se kterými se zakreslená čára protíná (čára může být lomená, kreslení čáry se ukončí dvojklikem)

OBDÉLNÍK, KRUH, POLYGON vyhledá všechny objekty, které se protínají se zakresleným výběrovým obrazcem (objekty leží uvnitř, částečně uvnitř, nebo se pouze dotýkají jeho hranice). Obdélník a kruh kreslí pouze tažením, obecný polygon se kreslí pomocí lomových bodů a ukončuje se dvojklikem jako v případě linie.

 

SQL dotaz

Tlačítkem lze vyvolat panel s nástrojem pro nastavení parametrů SQL dotazu. Lze sestavit dotaz do jediné vrstvy mapy, dotaz do několika vrstev bez jejich vzájemné závislosti. A lze vytvořit i dotaz, který vyhodnotí průnik objektů z různých vrstev. Např. všechny hlásné profily kategorie A na území kraje s názvem Karlovarský. Práce s tímto nástrojem není úplně jednoduchá, ale po vyzkoušení tuto možnost pokročilý uživatelé oceňují.

hvmap_ikona_dotaz

Aktivace tlačítka otevře panel s možností nastavení přesnějších parametrů vyhledávání, včetně logických podmínek:

hvmap_dotaz_1

nebo zadání parametrů pro konkrétní atributy (kategorie):

hvmap_dotaz_2
hvmap_dotaz_3

Fulltextové vyhledávání

hvmap_ikona_vyhledat

Nad mapou je umístěno pole, které umožní zapsat hledaný řetězec. Ten je mapovým serverem vyhledávaný:

a)ve všech atributech všech vrstev, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání.

b)v předdefinovaných atributech konkrétní vrstvy, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání: Obec dle názvu obce, Hlásný profil dle názvu nebo kategorie apod.

Výsledky dotazu jsou následně dostupné v dolním (výsledkovém) panelu. Panel výsledků zobrazí pro každou vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky. Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků. Řádky tabulky jsou aktivní a provázané s mapou. Všechny nalezené objekty jsou v mapě podbarveny a kliknutí na řádek lze daný objekt v mapě ještě více zvýraznit.

Práce s oknem výsledků

Výsledky všech typů dotazu směřují do Panelu výsledků umístěného pod mapou. Panel výsledků zobrazí pro každou vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky. Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků kliknutím na název sloupečku sestupně/vzestupně.

Šipka před řádkem v tabulce otevírá detailní informace o daném záznamu tabulky, jejichž výpis vypadá, jako výpis o jednom objektu. Tlačítkem hvmap_ikona_zpet se vrátíte k tabulkovému výpisu.
 

hvmap_vyhledavani_vysledky
hvmap_ikona_podrobnosti_lupa_centrovani

Tlačítka v panelu s výsledky vyhledávání umožní zobrazit podrobnosti vybraných objektů, případně zoomovat nebo centrovat objekt na zvoleném řádku tabulkového výpisu.

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

hvmap_ikona_katastr

Po aktivaci tohoto tlačítka a kliknutí na požadované místo v mapě se se zobrazí informace o nejbližším pozemku zapsané v evidenci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro přístup k informacím je třeba zadat kontrolní kód (CAPTCHA) z obrázku.

 

Soubor: help_hvmap_vyhledavani.htm


Nápověda > Aplikace HV MAP > Vyhledávání a výsledky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.11.17, publikována: 16.05.18