Činnost a jednání povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost a jednání povodňové komise

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy obecního úřadu.

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta obce. Další členy komise pak starosta jmenuje z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP a kraje.

Sídlem komise je Obecní úřad Mikulčice. Jednání se však může dle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

stav povodňového plánu správního obvodu obce,

organizační a technická připravenost, včetně spojení,

podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,

vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

medializace povodňové problematiky, informování občanů.

Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Související povodňové komise sousedních obcí:

Povodňové komise okolních obcí: Moravská Nová Ves, Hodonín a Lužice

Povodňová komise ORP Hodonín

 

Povodňová komise obce

 


Mikulčice

 

Povodňové komise okolních obcí

 

Přehledová tabulka

 


Hodonín
Lužice u Hodonína
Moravská Nová Ves

 

Povodňová komise ORP

 


ORP Hodonín

 

Krajská povodňová komise

 


Povodňová komise Jihomoravského kraje

 

Ústřední povodňová komise

 


Ústřední povodňová komise: Praha
 

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18