Manipulace za povodní na vodních dílech

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Manipulace za povodní na vodních dílech

V obci Mikulčice se nenachází vodní dílo, které by zásadním způsobem ovlivňovalo průběh povodně. Významný vliv na průběh povodně na Kyjovce má však napouštěcí objekt na Kyjovce a odlehčovacím rameni Kyjovky, který se nachází na hranici katastrů Lužic a Hodonín. Dále také regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky při ústí OR do Staré Moravy.

Odlehčovací rameno Kyjovky – napouštěcí objekt

Na vodním toku Kyjovka a odlehčovacím rameni Kyjovky je na hranici k.ú. Lužice a Hodonína vybudován tzv. Napouštěcí objekt Kyjovky. Manipulaci na tomto vodním díle provádí pracovníci Povodí Moravy na základě manipulačního řádu.

Odlehčovacím ramenem Kyjovky se do Staré Moravy a jí do řeky Moravy převádějí zejména průtoky větší než 3 m3/s. Menší průtoky napouštěcím objektem pokračují tokem Kyjovka směrem na Podluží. Důvodem je nedostatečná kapacita koryta Kyjovky. Napouštěcí objekt je regulovatelný.

Odlehčovací rameno Kyjovky – regulační objekt

Na odlehčovacím rameni Kyjovky je realizováno další vodní dílo, tzv. regulační objekt. Manipulaci na tomto vodním díle provádí pracovníci Povodí Moravy na základě manipulačního řádu.

V případě dosažení hladiny v řece Moravě kóty 161,50 m n.m. se v tomto místě automaticky uzavírají protipovodňová vrata, aby se voda z Moravy nedostávala do OR Kyjovky. Při souběhu povodní na Kyjovce a Moravě (např. březen 2005, březen/duben 2006) došlo k samovolnému otevření vrat z důvodu vyšší hladiny v OR Kyjovky než v řece Moravě.  Pokud je větší tlak od řeky Moravy, vrata jsou zavřená, pokud o Kyjovky, vrata jsou otevřená. Dle manipulačního řádu se v případě souběhu povodní na Moravě a Kyjovce předpokládá možnost přelití hráze OR Kyjovky či samovolné otevření vrat regulačního objektu, je-li hladina v OR Kyjovky vyšší než v Moravě.

Soubor: c_man.htm


Organizační část > Manipulace za povodní na vodních dílech

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18