Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň > Základní zákonné povinnosti občanů >

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu.

Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech.

Náklady na záchranné práce, kromě nákladů podle odstavce 2, hradí obce, kraje a stát v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany podle zvláštního právního předpisu.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně

povodňovou komisí obce hradí obec,

povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,

povodňovou komisí kraje hradí kraj,

Ústřední povodňovou komisí hradí Ministerstvo životního prostředí.

Soubor: broz_pred_naklady.htm


Příručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň > Základní zákonné povinnosti občanů > Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.11.17, publikována: 16.05.18