Vzor varovných zpráv

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Evakuace >

Vzor varovných zpráv

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu,……..) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle vlastních povodňových plánů a povodňového plánu obce.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl ve správním území obce vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl ve správním území vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.

Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v ……… ulice…., domy č.p.….). Zebezpečte své nemovitosti proti vniknutí neoprávněných osob a označte nemovitost štítkem, kam se evakuujete. S evakuačním zavazadlem se dostavte k místu shromáždění, případně do evakuačního střediska.

Hrozí přívalová (blesková) povodeň zanechejte veškeré činnosti opusťte záplavové území.

Soubor: broz_pred_evakuace_zpravy.htm


Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Vzor varovných zpráv

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.13, publikována: 16.05.18