Jak se chovat během povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel >

Jak se chovat během povodně

Jednejte v klidu a s rozvahou,

dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů,

pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem,

zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,

pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc,

v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce,

nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou,

buďte připraveni na evakuaci – opuštění domova.

Soubor: broz_pred_evakuace_pri_povodni.htm


Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel > Jak se chovat během povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.03.14, publikována: 16.05.18