Jak se chovat při evakuaci 

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel >

Jak se chovat při evakuaci 

Postup při krátkodobém opuštění objektu

Pokud lze předpokládat, že návrat do vašeho domova / kanceláře bude možný již za několik hodin, postup je takový:

vyvézt vozidlo z garáže, doplnit pohonné hmoty a zaparkovat ho mimo záplavové území, vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,

elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),

uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),

vypnout topení (plynový kotel - HUP)

dobře se obléci a obout

zhasnout před odchodem všechna světla,

uzavřít a uzamknout všechny vstupy a okna

vzít s sebou i svá domácí zvířata, případně jim uvolnit cestu k samovolnému úniku

při opuštění domácnosti dát na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata

malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou

vzít evakuační zavazadlo

ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci

uzamknout byt / dům

opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňového orgánu

Po opuštění budovy se shromáždit na místě, určeném k evidenci evakuovaných – shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence evakuovaných.

Postup při dlouhodobém opuštění objektu

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo.

Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.

Mimo to při dlouhodobé evakuaci také vypněte hlavní uzávěr plynu, vody i elektřiny a na vchodové dveře domu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (obě ruce volné) nebo taška (nejméně vhodná). Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně).

V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s sebou. Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.

Soubor: broz_pred_evakuace_chovani.htm


Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel > Jak se chovat při evakuaci 

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.03.14, publikována: 16.05.18