Nakládání s potravinami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  >

Nakládání s potravinami

Zaplavené zemědělské plodiny

Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.

Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny nehermeticky uzavřené

Zásadně nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy).

Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Zaplavené potraviny hermeticky uzavřené

Potraviny hermeticky balené ve skle a plechu (konzervy) je nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále)

Čištění obalů hermeticky balených potravin

odstraňte nálepku

umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem

umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou

Zlikvidujete konzervy, jestliže:

obal konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen

suchý obsah je zvlhlý

obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen

znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí

Chlazené nebo mražené potraviny

zlikviduje, jestliže

chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6°C déle než 4 hodiny

mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny

jeví jakékoliv odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

Ostatní potraviny vystavené zátopové vodě

zlikvidujte

otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou

neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky

sáčková balení koření, bylin, čaje

mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlích

všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.)

všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečení aj.)

balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolest břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Soubor: broz_popo_potraviny.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Nakládání s potravinami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.13, publikována: 16.05.18