Rozhodující hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Rozhodující hlásné profily

Pro obec Mikulčice je směrodatný hlásný profil kategorie A ve Strážnici vzhledem k situaci na řece Moravě.

Lze dále využít hlásný profil kategorie B v Kyjově vzhledem k situaci na řece Kyjovce.

V obci Mikulčice se dále nachází pomocný hlásný profil kategorie C:

Hlásný profil C10 na PB přítoku Kyjovky

Dále si obec na svém území zřídila nově pomocný hlásný profil kategorie C v podobě ultrazvukového čidla: Hlásný profil OBC586374_01 na toku Kyjovka – umístěn na mostní konstrukci přes Kyjovku u ČOV.

Ve stejném místě se nachází také hlásný profil pro Městys Moravská Nová Ves

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

 

Přehled hlásných profilů

 


Kyjovka: ř.km 32,98: C: Lužice
Kyjovka: ř.km 54: B: Kyjov
Kyjovka: ř.km 32,2: C: Lužice
Kyjovka: ř.km 32,2: C: Nápustný objekt Kyjovky-vtok (Kyjovka)
Kyjovka: ř.km 27,95: C: Mikulčice
Kyjovka: ř.km 27,944: C: Mikulčice (Kyjovka)
Morava: ř.km 121,67: A: Strážnice
Morava: ř.km 101,794: C: Hodonín-jez (Morava)
Morava: ř.km 100,749: C: Hodonín pod jezem-silniční most na Holíč (Morava)
nepojmenovaný (420150001400): ř.km 22,35: C: Vodočetná lať Mikulčice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Obec nemá ve svém správním území zřízen srážkoměr. Intenzitu srážek je možné sledovat např. na srážkoměru Moravská Nová Ves.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Mikulčice

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

 

Přehled srážkoměrů

 


Lužice
Moravská Nová Ves

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.05.2018
 

Soubor: b_hlas_rozh.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Rozhodující hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18