Opatření při 3. SPA (ohrožení)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací >

Opatření při 3. SPA (ohrožení)

nastává při docílení hladiny řeky Svitavy v úrovni 250 cm na rozhodném vodočtu a má stoupající tendenci,

u Křtinského potoka nastává při docílení hladiny výšky 50 cm pod horní hranou levého břehu v prostoru budovy č. 37 a je nebezpečí stoupajícího stavu, vybřežení potoka a zalití nádvoří EDEN – Europe, s.r.o.  a následně komunikací ve městě,

jakmile se na obou tocích začnou tvořit ledové bariéry a hladiny nebezpečně stoupají.

Opatření při stavu ohrožení

Provádění zabezpečovacích a záchranných prací s maximálním úsilím, za přispění dalších orgánů, organizací i dobrovolníků a dalších činností:

zavádí se stálá činnost PK, bezpečnostní rady a krizového štábu a zajistí 100% pohotovost a dostupnost všech členů JSDH, popřípadě dalších JSDH okolních obcí,

občané jsou informováni o stavu vzniklé situace rozhlasem informují a informován je i HZS Blansko,

zajišťují se trvalé hlídky u lávek a mostů,

připraví se k použití veškeré dopravní prostředky města Adamov, fy GAMA J+P, s.r.o. a ADAVAK, s.r.o.,

zajistí se činnost pohotovostní zdravotní služby, stravy a možnosti ubytování členů PK,

zajištění únikových cest z ulic Osvobození, Mírová a prověřit únikovou cestu z ulice Vodní,

musí být zajištěno a udržováno trvalé spojení s HZS Blansko, PK Blansko a se starosty okolních obcí,

vedou se zápisy do povodňové knihy PK města Adamova,

pořizuje se fotodokumentace a videozáznamy.

Soubor: c_org_zabezpeceni_3.htm


Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací > Opatření při 3. SPA (ohrožení)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020