Opatření při 2. SPA (pohotovost)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací >

Opatření při 2. SPA (pohotovost)

při dosažení hladiny Svitavy na rozhodném vodočtu výše 200 cm se vyhlašuje 2.SPA

na Křtinském potoku dle situace nárůstu hladiny

na základě hlásné služby HZS Blansko a PK města Blanska

povodňová komise zasedá a informuje o situaci bezpečností radu a krizový štáb.

Opatření při stavu pohotovosti

Zajištění pohotovosti technických prostředků a lidských zdrojů pro zabezpečovací práce a provádění opatření ke zmírnění průběhu povodně. PK provede tato opatření:

informuje o vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity HZS Blansko a velitele JSDH Adamov

vyhlásí pohotovost pro JSDH Adamov, Městské policie Adamov

prověří telefonické spojení na okolní obce

prověří dostupnost vozidel firmy ADAVAK, s.r.o. a města Adamov

zajistí lékařské služby

zabezpečí dodávku potravin a pitné vody pro členy PK, případně pro dislokované členy JSDH i z okolních obcí a HZS

zajistí náhradní ubytování a stravování pro obyvatele postižené povodní

zajistí prostory pro bezpečné uskladnění zachráněného majetku evakuovaných osob

dle potřeby zahájí evakuaci obyvatel, hospodářských zvířat a dle možností i movitého majetku z ohrožených míst a objektů

zabezpečí uskladnění pohonných hmot a chemikálií všeho druhu proti vniknutí do vod

uloží povodňovým hlídkám provádět trvalou kontrolu stavu vodních toků

uloží povodňovým hlídkám trvalou provádět kontrolu stavu vodohospodářských děl

uloží povodňovým hlídkám provádět kontrolu na vstupu do zatrubněné části Křtinského potoka z důvodů zachycení spláví na příhradové konstrukci starého železničního mostu

zajistí zvednutí česlí na vtoku na Křtinském potoce

Soubor: c_org_zabezpeceni_2.htm


Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací > Opatření při 2. SPA (pohotovost)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020