Opatření při 1. SPA (bdělost)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací >

Opatření při 1. SPA (bdělost)

nastává, bude-li na tocích namrzlý led a hrozí nebezpečí ledových bariér

zakalení hladiny Svitavy a její výška dosáhne základny (pásy) rozhodného vodočtu, to znamená 150 cm

hladina Křtinského potoka má stoupající tendenci

nebude-li zátaras ledových bariér nebo příkazu vyšších orgánů, bude stav bdělosti při výšce hladiny rozhodného vodočtu 150 cm a bude mít stoupající tendenci

zvedne-li se hladina Křtinského potoka o 50 cm a bude mít stoupající tendenci

na základě hlásné služby PK města Blanska

Opatření při stavu bdělosti

Informování všech členů PK, kteří jsou povinni sledovat vývoj situace. V pracovní době se zdržovat přednostně na svém pracovišti (s výjimkou plnění úkolů povodňové služby) a v době mimopracovní být k dispozici v místě svého bydliště, aby se mohli na vyzvání dostavit na Městský úřad, který je hlavním sídlem štábu městské povodňové komise. Zahájení činnosti hlásné a hlídkové služby, která je povinna se zvýšenou pozorností sledovat vodní toky, příp. další zdroje povodňového nebezpečí a v případě nepříznivého vývoje neprodleně informovat povodňovou komisi. Kontrolu provádí v součinnosti s PK města Adamova také službu konající členové JSDH Adamov.

PK zajistí 100% dosažitelnost JSDH Adamov, Městské Policie Adamov a firmy GAMA J+P, s.r.o.

PK překontroluje veškerá preventivní opatření

PK stanoví hlásnou a hlídkovou službu pro sledování stavu na vodních tocích

PK prověří spojení s HZS Blansko a s PK města Blanska

PK prověří připravenost čerpací stanice Čepro pro pohotovostní vydávání PHM

PK zajistí zahájení provádění kontroly spláví na česlích vtokového objektu na Křtinském potoce (km 0,182)  

Soubor: c_org_zabezpeceni_1.htm


Organizační část > Organizace zabezpečovacích prací > Opatření při 1. SPA (bdělost)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020