Stavy na vodních dílech

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Přenos informací při povodni >

Stavy na vodních dílech

Pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD navrhuje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu vyhlášení SPA z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v případě nebezpečí z prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty.

Pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní obvykle neexistuje a jejich vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti jejich vodního díla. Přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat povodňové orgány a další subjekty o nebezpečí zvláštní povodně.

hmtoggle_arrow1Hladiny vody v nádržích Povodí Moravy, s.p.

 

Soubor: c_org_prenos_vd.htm


Organizační část > Přenos informací při povodni > Stavy na vodních dílech

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020