Souhrnná zpráva o povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Souhrnná zpráva o povodni

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK města Adamov. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň 2. SPA, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

rozbor příčin a průběhu povodně,

popis a posouzení účinnosti provedených opatření,

věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,

návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu zpracovává pověřený člen povodňové komise, nejpozději do 3 měsíců od povodně a zasílá ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Další informace: Osnova zprávy po povodni

Soubor: c_evidence_zprava.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Souhrnná zpráva o povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.07.2013, publikována: 19.05.2020