Lokální varovné a výstražné systémy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Lokální varovné a výstražné systémy

Ultrazvukové snímače vodní hladiny

Pro měření hladiny vody ve vodním toku jsou ve dvou pomocných hlásných profilech kategorie „C“ osazeny na mostní objekty ultrazvukové snímače, využívající bezkontaktní měření. V případě, že dojde ke zvýšení vodní hladiny do 1. SPA čidlo vyhlásí alarm v systému. Obdobným systémem funguje i 2.3. SPA. Jedná se tedy o kontinuální měření. Kontinuální měření bude prováděno nepřetržité a hodnoty budou přenášeny na řídící pracoviště s nastavitelnou periodou.

Hlásné profily kategorie „C“

V každém HP je umístěno ultrazvukové měření hladiny a datalogger na přenos dat. Hlásné profily jsou umístěny na vodním toku Svitava a na Křetínském potoce:

a)HP 1 Svitava – ultrazvukový snímač umístěn na mostě č.379-023 silnice II.tř č.379 (Blansko – Sv.Kateřina)

b)HP 2 Křtinský potok – ultrazvukový snímač na mostě k objektu Švýcárny, č.p. 459

 

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 

 


hmtoggle_arrow1Křtinský p.: ř. km 3,55: C: Josefov (Křtinský p.)
hmtoggle_arrow1Svitava: ř. km 29,9: C: Svatá Kateřina (Svitava)

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.05.2022
 


Organizační část > Lokální varovné a výstražné systémy

   | tisk | nahoru |

stránka c_lvvs.htm aktualizována: 29.04.2022, publikována: 27.05.2022