Ohrožení přívalovými srážkami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožení přívalovými srážkami

Přívalovými srážkami mohou být ohrožena nejen území, kudy protéká vodní tok, ale i lokality, kde se vodní tok nevyskytuje. U přívalových srážek je typickým jevem kritický déšť (pro každé území jiné intenzity), který má za následek spad extrémní srážky mnohdy na velmi malém území a její následný odtok z území buď po povrchu území nebo odtok do vodního toku. V případě, že kritický odtok z území  zasáhne  drobný vodní tok, dochází následkem extrémního zvýšení hladiny  k rychlému zaplavení území.  

Místa s urychleným odtokem jsou charakterizována jako místa ohrožená přívalovými srážkami. Jedná se zejména o území se svažitými pozemky nad ohroženými objekty. Na těchto pozemcích dochází pod vlivem nepříznivých faktorů k soustředěnému odtoku povrchových vod z přívalových srážek, které v důsledku neohrozí zastavěné území jen množstvím vody, ale i velkým množstvím nánosu bahna z polí.  Přestože převážná část správního území Adamova je zalesněna, je důležité tento přírodní jev nepodceňovat, protože okolní pozemky, z kterých odtéká povrchová voda ze srážek do údolí, jsou velmi svažité. Mnohdy i lesní kultury nezabrání rychlému odtoku přívalových srážek. Na tento stav má velký vliv, zda jsou dodržovány schválené lesní hospodářské plány. Přestože v katastru obce tyto jevy nebyly zaznamenány, je nutné, aby se v rámci povodňových prohlídek počínající erozivní jevy neopomíjely.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

 


hmtoggle_arrow1Adamov: Penzion U kamenného kola

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_druhy_privalove.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožení přívalovými srážkami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.08.2013, publikována: 19.05.2020