Postupové doby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje,

po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje,

nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 05.10.2017 pro tuto tabulku žádné údaje.

Soubor: b_hps_postupove_doby.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Postupové doby

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17