Hlídková povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Hlídková povodňová služba

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Hlídková služba bude ustanovena rozhodnutím povodňové komise. V době klidu budou na základě výzvy starosty tuto službu provádět pověření pracovníci obce.

Hlídková služba si vede o kontrole záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS.

Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území obce a stav koryta v místech omezující odtokové poměry.

Soubor: b_hlidkova.htm


Věcná část > Hlídková povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17