Klimatologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Klimatologické poměry

Podle mapy Klimatické oblasti (Quitt E. 1975) náleží většina řešeného území do mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Menší jihovýchodní část území náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT 9.

Klimatická oblast MT 10 má dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima je mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klimatická oblast MT 9 má dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Parametr

Oblast MT9

Oblast MT10

Počet letních dnů

40 – 50

40 – 50

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C

140 – 160

140 – 160

Počet mrazových dnů

110 – 130

110 – 130

Počet ledových dnů

30 – 40

30 – 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4°C

-2 až -3°C

Průměrná teplota v dubnu

6 – 7 °C

7 – 8 °C

Průměrná teplota v červenci

17 – 18 °C

17 – 18 °C

Průměrná teplota v říjnu

7 – 8 °C

7 – 8 °C

Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm

100 – 120

100 – 120

Suma srážek za vegetační období

400 – 450 mm

400 – 450 mm

Suma srážek v zimním období

250 – 300 mm

200 – 250 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 – 80

50 – 60

Počet zatažených dnů

120 – 150

120 – 150

Počet jasných dnů

40 – 50

40 – 50

Tab. 1: Klimatické charakteristiky na území obce Suchov podle Quitta

Další informace: Srážkoměrné stanice

Soubor: b_char_klima.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Klimatologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 07.09.17, publikována: 05.10.17