Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech >

Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

Před čerpáním vody vypněte přívod el. proudu a osvětlení do podzemí. Při odčerpávání vody zde nevstupujte a po odčerpání zajistěte dostatečné větrání. Osvětlení zajistěte kvalitními přenosnými svítidly či baterkami a přívod el. proudu zapněte až po kontrole odborníkem. Používejte gumové ochranné obleky, obuv a zejména roušky. Všechny septiky a jímky v oblastech postižených povodněmi je třeba zkontrolovat, zda nejsou poškozeny vztlakem vody.

Soubor: pomoc-po_sklepy.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech > Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18