Jak tedy zabránit přemnožení komárů na lokalitách po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Prevence před komáry v období těsně po povodni >

Jak tedy zabránit přemnožení komárů na lokalitách po povodni

1.Ve vodě tekoucí se larvy komárů nevyvíjí. Je nutné vyhledat zbytkové nehluboké stojaté vody, ve kterých je možný výskyt vajíček komárů. Nemusí být však ve všech vodách. V příhodných podmínkách se larvy vykulí z vajíček již za pár dnů. Takové lokality s výskytem malých larviček se označí. V případě, že se výskyt larviček zvyšuje, bude nutné provést ošetření tůní speciálním přípravkem.

2.Obrátit se můžete např. na referáty či odbory životního prostředí obce nebo vyššího správního celku. Vše potřebné zařídí také členové ČSOP, kteří mají informaci na koho se obracet.

3.Postřik zasažených tůní může provádět pouze odborník resp. specializovaná firma.

4.Rozhodující je rychlost, s níž se ošetření provede. Ideální je období druhého až třetího instaru, kdy jsou larvy nejcitlivější. V letním období to bude časové období od vylíhnutí larev přibližně 7 – 12 den.

5.Po změně larvy v kuklu je již prostředek neúčinný!

6.Zanedbaná prevence způsobí vlastní líhnutí dospělých komárů, kteří se chovají jako velmi obtížný hmyz, který může přenášet různé choroby. Zvláště nepříjemným hmyzem se komáři stávají při přemnožení.

7.Obrana proti dospělým komárům je známá, ale relativně málo účinná. Repelenty působí jen po krátké časové období a různé odpuzovače jsou účinné jen v případě běžného rozvoje komárů. Při přemnožení jsou technická opatření takového charakteru neúčinná.

8.Včasné ošetření larvicidními přípravky je však překvapivě velmi účinné. Výrazně snižuje možnost přemnožení komárů na lokalitách po povodni.

 

RNDr. Miloš Holzer, odborník na problematiku komárů
e-mail: mholzer@volny.cz,

Soubor: pomoc-po_premnozeni.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Prevence před komáry v období těsně po povodni > Jak tedy zabránit přemnožení komárů na lokalitách po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18